ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Α.Φ.Μ.: 094191414
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση: ΣΚΥΛΙΤΣΗ 10 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Τ.Κ.: 18532 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

AP.M.A.E.: 15356/02/B/87/106 

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 44 35000 7000
Τηλ.: 6944268009
Fax: 2104112457
Email: kontopouliani@yahoo.co.uk