ΙΚΟΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Ξ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ- ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Α.Φ.Μ.: 094191414
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση: ΣΚΥΛΙΤΣΗ 10 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Τ.Κ.: 18532 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

AP.M.A.E.: 15356/02/B/87/106 

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 44 35000 7000
Τηλ.: 6944268009
Fax: 2104112457
Email: kontopouliani@yahoo.co.uk 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 


31/12/2019: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

31/12/2018: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

31/12/2017: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

31/12/2016: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

31/12/2015: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

31/12/2014: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

31/12/2013: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

31/12/2012: Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 


25/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Τροποποίησης Καταστατκου.  

06/06/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.Πατήστε εδώ   

06/06/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.Πατήστε εδώ   

06/06/2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.Πατήστε εδώ   

05/06/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.Πατήστε εδώ   

06/06/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.Πατήστε εδώ   

03/06/2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.Πατήστε εδώ